Κραυγές” 2015 ∙ Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας

, <span class=Κραυ­γές” 2015 ∙ Πινα­κο­θή­κη Δήμου Κέρ­κυ­ρας” width=“3264” height=“1836” srcset=“https://g-ioannidis.gr/wp-content/uploads/Δημοτική-Πινακοθήκη-2–3.jpg 3264w, https://g-ioannidis.gr/wp-content/uploads/Δημοτική-Πινακοθήκη-2–3-300x168.jpg 300w, https://g-ioannidis.gr/wp-content/uploads/Δημοτική-Πινακοθήκη-2–3-1024x576.jpg 1024w” sizes=”(max-width: 3264px) 100vw, 3264px” />