Αναδρομική Έκθεση «ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ» 1966–2017 ∙ Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη ∙ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017

, Αναδρομική Έκθεση «ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ» 1966–2017 ∙ Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκη ∙ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017