Υλικό αρχείου της έκθεσης «ΚΡΑΥΓΕΣ» Σεπτέμβριος 2015 ∙ Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας