Giovanna Bianca ROMANELLI ∙ 2014 ∙ Ιστορικός της Τέχνης ∙ Φλωρεντία

Ωδή  στη  Ζωγρα­φι­κή

Ο Γιώρ­γος Πολ. Ιωαν­νί­δης θα μπο­ρού­σε κάλ­λι­στα να διεκ­δι­κή­σει τον τίτλο του Ανα­γεν­νη­σια­κού ανθρώ­που, καλ­λι­τέ­χνη που αφή­νει το ταλέ­ντο του να εκφρα­στεί, σε όλο το μήκος και το πλά­τος της ανθρώ­πι­νης δημιουρ­γί­ας. Συνται­ριά­ζει το ποι­η­τι­κό και το κοι­νω­νι­κό με το αισθη­τι­κό, δημιουρ­γώ­ντας μία νέα οντό­τη­τα, μαχη­τι­κή, προ­σω­πι­κή, σχο­λα­στι­κή και ιδιό­μορ­φη,  αλλά συγ­χρό­νως καθο­λι­κή και παγκό­σμια. Με αυτόν τον τρό­πο κατορ­θώ­νει να δώσει την δική του πινε­λιά στον καμ­βά της σύγ­χρο­νης τέχνης, ανα­δει­κνυό­με­νος ως ένας από τους σπου­δαιό­τε­ρους δημιουρ­γούς της.

Ανα­τρε­πτι­κό και αντιε­ξου­σια­στι­κό το πνεύ­μα του έργου του, μια φωνή αντί­στα­σης και πάλης του ανθρώ­που που οδη­γεί­ται στην απο­χτή­νω­ση, στην υπο­τέ­λεια, στην ανθρω­πο­φα­γία, στον θάνα­το. Στους πίνα­κές του βρί­σκου­με μνή­μες, πόνο, οίκτο, πέν­θος.

Επη­ρε­α­σμέ­νος από την μεθο­δο­λο­γία που εισή­γα­γαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς,  από τον κινη­μα­το­γρά­φο ιδε­ών, από τον θρη­σκευ­τι­κό ουμα­νι­σμό, από την ψυχα­νά­λυ­ση και τις ποι­κί­λες εφαρ­μο­γές της στην τέχνη, αλλά και από το κίνη­μα του νεο­ρε­α­λι­σμού, κατα­φέρ­νει με ένα ισχυ­ρό και αυτό­νο­μο ένστι­κτο να εντά­ξει στο έργο του, μέσα από την ποί­η­ση, την λογο­τε­χνία, το θέα­τρο και την μου­σι­κή, έναν πρω­τό­γο­νο παγα­νι­σμό, την Αρι­στο­τέ­λεια λογι­κή και τον Ανα­γεν­νη­σια­κό ορθο­λο­γι­σμό.

Ο Ιωαν­νί­δης μέσα από την δύνα­μη της τέχνης του, δίνει μια απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση στο σάπιο κατε­στη­μέ­νο πολι­τι­κο­κοι­νω­νι­κό σύστη­μα, που θέλει τον πολι­τι­σμό πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα, που που­λά­ει τα σκου­πί­δια για χρυ­σό­σκο­νη και προ­σπα­θεί να μπου­κώ­σει τον άνθρω­πο με ότι σκο­τει­νιά­ζει και μικραί­νει την σκέ­ψη.

Το πιο επι­κίν­δυ­νο πράγ­μα στον Ιωαν­νί­δη είναι το ταλέ­ντο του!!!

Giovanna Bianca ROMANELLI

Ιστο­ρι­κός της Τέχνης, Φλω­ρε­ντία, 2014