ΓΥΝΑΙΚΑ: ΜΗΤΕΡΑ, ΚΟΡΗ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΦΙΛΟΣ …

Woman: Mother, Daughter, Wife, Friend…

, ΓΥΝΑΙΚΑ: ΜΗΤΕΡΑ, ΚΟΡΗ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΦΙΛΟΣ …The President’s Gallery

899 Tenth Avenue,     6th Floor,                     New York, NY 10019 

On view from September 15 through November 04, 2016

Catalog of the exhibition  here