Φωτογραφίες από την παρουσίαση των έργων “Προμηθέων Τόποι” 2013 στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

, Φωτογραφίες από την παρουσίαση των έργων “Προμηθέων Τόποι” 2013 στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο ΘεσσαλονίκηςΓενι­κή άπο­ψη της αίθου­σας Alberto Savinio