Υλικό αρχείου της έκθεσης «ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ ΤΟΠΟΙ» Δεκέμβριος 2013 — Ιανουάριος 2014 στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης