Απάνθισμα” 2010 — Casa Bianca Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης

, <span class=Απάν­θι­σμα” 2010 — Casa Bianca Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Θεσ­σα­λο­νί­κης” width=“637” height=“423” srcset=“https://g-ioannidis.gr/wp-content/uploads/380-ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2010-CASA-BIANCA1.jpg 572w, https://g-ioannidis.gr/wp-content/uploads/380-ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2010-CASA-BIANCA1-300x200.jpg 300w” sizes=”(max-width: 637px) 100vw, 637px” />