Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης ∙ Ζωγράφος

Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης, Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης ∙ Ζωγράφος